Miljöpolicy


Vi tar miljöfrågorna på största allvar

Miljöpolicy

På Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet finns en mosaik av medelstora och små företag som på olika sätt bidrar till Stockholms maritima kulturarv och en levande varvsmiljö. Samtliga företag är beroende av Östersjöns och Nationalstadsparkens välmående och har en förnyad möjlighet att bidra därtill, efter den omfattande saneringen av Beckholmen.

Vi ska gemensamt verka för att bli ett föredöme och exempel på hur maritima- och andra verksamheter kan bli framgångsrika genom att utveckla Beckholmen till en hållbar arbetsplats. Bevarandet av kulturarvet får inte ske på bekostnad av Öst- ersjöns eller Nationalstadsparkens ekosystem. Vi kommer därför ständigt arbeta med att öka vårt medvetande och kompetens för att förstå vad hållbarhet innebär för Beckholmen och dess verksamheter.

Genom att finna gemensamma och kostnadseffektiva lösningar för återvinning och insamling av restmaterial, se till att ovanliga metaller och svårnedbrytbara kemikalier inte riskerar spridas i hav eller luft och att utveckla transporter och energiförsörjning mot en fossilfri framtid hoppas vi bli en lösning istället för ett hinder för Östersjöns och Nationalstadsparkens framtida liv. Vår utmaning och möjlighet ligger i att samarbeta och samverka för Nya Djurgårdsvarvet och Beckholmens bästa.

Denna miljöpolicy har fastställts av verksamhetsutövarna på Nya Djurgårdsvarvet och Beckholmen.