Reservkraft


Underhåll och service av reservkraft

Service och underhåll av reservkraft

Reservkraftsanläggningar finns där det finns kritisk utrustning som ska hållas spänningssatt oavsett leverans från elbolagen. Exempel är datorhallar, sjukhus, brandstationer, pumpstationer, televäxlar, fabriker och hotell.

Reservkraftsaggregatet måste alltid starta när det behövs – därför är ett löpande underhåll och prover av motorer, generatorer och startbatterier av största vikt. Det är även nödvändigt att tidvis utföra simulerade kraftbortfall för att prova UPS-kapaciteten och säkerställa att reservkraften tar över den kritiska lasten.

  • Service av motorer såsom oljebyte, filterbyte, bränslefilterbyte m.m.
  • Reparation av motorer
  • Kontroll av generatorer så att de levererar rätt spänning och frekvens
  • Kontroll av anslutningar
  • Tester av larm och nödavstängningar
  • Genomförning av periodiska tester